Ustaw menu w panelu administracyjnym

Szkolenie certyfikacyjne | Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkolenie wspierające zapoznanie się z treściami Interaktywnego Przewodnika “Szkoła Myślenia Pozytywnego”.

2 - UCZESTNICY SZKOLENIA

Program Szkolenia

Rozdział 1. Przestrzeń fizyczna placówki
Rozdział 1. Moduł 1. Czym jest przestrzeń fizyczna szkoły? Details 00:00:00
Rozdział 1. Moduł 2. Jak środowisko może oddziaływać na relacje w szkole? Details 00:00:00
Rozdział 1. Moduł 3. Jak zorganizować przestrzeń klasy? Details 00:00:00
Zadanie dla Ciebie 1. | Przestrzeń w Twojej placówce 00:20:00
Quiz 1. Sprawdzenie wiedzy z rozdziału 1 00:30:00
Rozdział 2. Organizacja kształcenia, wychowania i profilaktyki
Rozdział 2. Moduł 1. Jak kształcenie i wychowanie wpływają na klimat szkoły Details 00:00:00
Rozdział 2. Moduł 2. Jak diagnozować wpływ kształcenia na zdrowie psychiczne Details 00:00:00
Zadanie dla Ciebie 2. | Diagnozowanie procesu kształcenia i wychowania 00:30:00
Quiz 2. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki 00:30:00
Rozdział 3. Bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne
Rozdział 3. Moduł 1. Co świadczy o poczuciu bezpieczeństwa psychicznego Details 00:00:00
Rozdział 3. Moduł 2. Rola nauczyciela na rzecz bezpieczeństwa psychicznego Details 00:00:00
Quiz 3. Bezpieczeństwo psychiczne 00:30:00
Rozdział 4. Kształtowanie postaw uczniów i uczennic wobec szkoły
Rozdział 4. Moduł 1. Kształtowanie postaw uczniów i uczennic Details 00:00:00
Rozdział 4. Moduł 2. Informacja zwrotna jako forma kształtowania i badania postaw Details 00:00:00
Quiz 4. Kształtowanie postaw uczniów i uczennic 00:30:00
Rozdział 5. Budowanie jakości relacji społecznych
Rozdział 5. Moduł 1. Budowanie jakości relacji społecznych Details 00:00:00
Rozdział 5. Moduł 2. Diagnozowanie relacji w szkole Details 00:00:00
Quiz 5. Budowanie jakości relacji społecznych 00:30:00
Rozdział 6. Wzmacnianie postaw nauczycieli, wychowawców klas
Rozdział 6. Moduł 1. Wzmacnianie postaw nauczycieli Details 00:00:00
Rozdział 6. Moduł 2. Jak chronić młodzież przed zachowaniami ryzykownymi Details 00:00:00
Quiz 6. Wzmacnianie postaw nauczycieli 00:30:00
Rozdział 7. Kształtowanie więzi rodziców i dzieci ze szkołą
Rozdział 7. Moduł 1. Indywidualne czynniki chroniące Details 00:00:00
Rozdział 7. Moduł 2. Relacja szkoła-rodzina Details 00:00:00
Quiz 7. Kształtowanie relacji 00:30:00
Rozdział 8. Zachowania normatywne uczniów i uczennic
Rozdział 8. Moduł 1. Zaangażowanie w zachowania normatywne Details 00:00:00
Rozdział 8. Moduł 2. Zaangażowanie dzieci w zajęcia Details 00:00:00
Quiz 8. Zachowania normatywne dzieci i młodzieży 00:30:00
Rozdział 9. Fundraising
Quiz 9. Fundraising 00:30:00
Rozdział 10. Aspekty prawne
Quiz 10. Aspekty prawne 00:30:00

Recenzje Szkolenia

ND.

Oceny
  • 5 0
  • 4 0
  • 3 0
  • 2 0
  • 1 0

Nie ma jeszcze recenzji dla tego szkolenia.

Weź udział w szkoleniu
  • Course Certificate